Kategori: Ukategorisert

Reinsjakta 2019

Da er tiden for årets høydepunkt kommet nemmelig reinsjakta.

 

Snøhetta villreinutvalg prøver på samme måte som i fjor og legge ut oppsynenes observasjoner gjennomjakta her på denne facebooksiden. Nå er det ikke slik at det ikke finnes dyr i de områdene det ikke kommer melding fra. Det er vel mer et tegn på at det ikke har vært oppsyn i området den dagen.

Både på Snøhetta øst og snøhetta vest står flokkene spredt rundt i terrenget. Mer nøyaktige opplysninger kommer fra i morgen av.

CWD:

Som dere alle kjenner til skal alle dyr eldre en kalv prøvetas for CWD. Mer informasjon om hvordan og hvorfor finner dere på linken under her.  Husk både hjerneprøve og lymfeknuter.

https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling/

Kjever

Det samme gjelder med kjever, kjevene skal leveres inn slik som tidligere år. Dette på grunn av at forskningen henter ut mye relevant og god informasjon fra kjevene, når det kommer til kondisjonen hos dyrene. Det er forskjellige steder og levere inn kjevene, kontakt deres rettighetshaver/kortutsteder for mer informasjon om dette.

Nytt av året er at alle de som fyller ut merkelappen/kjevelappen helt korrekt, blir med i neste års trekking av et brøkdyrkort.  Da må alle opplysningene være fylt ut nøyaktig og dyret må være nøyaktig veid.

Rapportering innlevering

Alle sammen må huske å levere inn villreinkortene sine senest 5 dager etter endt jakt.
Alle sammen skal rapportere felte dyr på https://hjorteviltregisteret.no/ fortløpende etter at de er ferdig med jakta og helst før man sender inn CWD prøvene.

GPS-dyr

Snøhetta villreinutvalg oppfordrer alle til å skyte dyr med GPS sender. Det er samme ordning som i fjor, hvor dette blir et ”bonusdyr”. Det eneste du trenger er en gyldig fellingstillatelse. Har du ikke med deg CWD prøvesett må du ta med deg hode ned, slik at du får tatt CWD prøve av dyret. Du får da et nytt kort, om du har brukt kontrollkortet ditt.

Jaktoppsynet skal være mulig og få tak i på jakt 1, men det er ikke alle steder det er like god kontaktmulighet

Oppdatering av Snøhetta villreinutvalg sine nettsider

Nå har Snøhetta villreinutvalg oppdatert sine nettsider, og lastet opp nye filer, som årsmøteprotokollen for 2019, fellingssteder 2018, og et bilde som viser hvor villreinflokkene ble funnet under minimumstellingen vinteren 2019.

Minimumstelling 2019

Da har Snøhetta villreinutvalg gjennomført årets minimumstelling den 14. Mars, vi har nå telt opp antall dyr på bildene.

De som har vært med på minimumstellingene tidligere sier at det er mange år siden det har vært så fine telleforhold, både med tanke på vind, og relativt fint snødekke over det meste av området.
Nå må det tas med i betraktningene at det er veldig fort at det er noen småflokker og enkeltdyr som klarer og gjemmes seg unna uansett, både med bruk av «utkant» områder, men også som er vanskelig å oppdage.

Resultatene viser omtrent slik som forventet, men det ble funnet mindre dyr på vestområdet enn det som ble funnet i 2018, hvor det var et rekordresultat. Dette skaper jo litt spørsmål og undring, men det styrker vel mistanken om at det kan være større utveksling mellom områdene enn det som tidligere er antatt. (Selv om det ikke er større avvik annet enn at det kan være en eller to flokker som har lurt seg unna tellemannskapet). Det kan vel også nevnes at dyrene på vest i år sto langt vestover i Gravdalsområdet. dette på grunn av relativt lite snø i fjellet på denne siden.
Det ble funnet til sammen 5 flokker på vest, hvorav 2 bukkeflokker og 3 fostringsflokker/blandingsflokker.

Til sammen ble det funnet 754 dyr på vestområdet.

På østområdet var det knyttet stor spenning til årets telling da det er mange år siden det har vært en telling som har vært gjennomført under veldig gunstige forhold, og hvor tellingene har vært skikkelig vellykket. Resultatet er omtrent likt som under tellingen i 2017. Det ble funnet til sammen 17 forskjellige flokker på østområdet, noe som resulterte i 1994 dyr. (dette er 100 dyr mindre enn beregnet stamme, men igjen det er fort at dyr gjemmer seg og blir oversett).

Under årets telling på øst, sto dyrene relativt spredt, men hovedtyngden av dyrene var i Oppdal, men det ble funnet dyr både i Sunndal, Dovre og Lesja.

Resultater:
Snøhetta vest: 5 flokker 754 dyr
Snøhetta øst 17 flokker 1994 dyr

Utvidelse av villreinjakta 2018

Styret i Snøhetta villreinutvalg har nå behandlet en e-postsak vedrørende forlengelse av jakta til og med Søndag 23 September. De har også behandlet forslag om å åpne grenser både på Snøhetta øst og Snøhetta vest. Vedtaket følger under, spre dette så godt dere kan til årets jegere.

Styret har vedtatt følgende:

1. Jakta forlenges med 1. uke fra 17.9 til og med 23.9, dette gjelder både østområdet og vestområdet.

2. VEST: På Snøhetta vest ble det vedtatt og åpne alle grenser fra 17.9 til og med 23.9, dette for å øke fellingsprosenten. (Dette gjelder alle villreinfelt SNØ (16-32)

3. ØST: På Snøhetta øst ble det vedtatt følgende De grensene som er åpnet åpner fra 17.9 til og med 23.9 (Se vedlagt kart): Alle området bortsett fra det som er i kartet og beskrevet under er åpnet for jakt for de med Sunndals og Oppdalskort. Jaktgrense for de med Oppdals og Sunndalskort: Det er opprettet en grense over Svartdalsfjellet over sørlige deler av Tungmyrin til Langranden, følger så elva Grøna (på Lesja) Nordøstover til man treffer ringvegen, følger så ringvegen østover til Snøheimveien og sørover til Hjerkinn, følger så E6 til Dombås og veien til Elva Jori og til Svardalsfjellet igjen: Se vedlagt kart. (Dette gjelder alle villreinfelt SNØ (1- 15)
De med kort i fra Lesja og Dovre, kan fortsatt jakte i de områdene som ikke er åpnet fra jegere fra Sunndal og Oppdal.
Husk restriksjonene fra jakt fra vei.

Restriksjonene som forsvaret har i Grøndalen er fortsatt gjeldene se. Link for restreksjoner i uke 38. https://www.forsvarsbygg.no/…/hjerkinn–ferdselsrestriksjon…

Vi oppfordrer også jegerne våre til å spre informasjon om hvor dyrene er observert, og om at alle har på seg et klesplagg med rød/orange farge, slik at det ikke oppstår skumle, og farlige situasjoner.

Vi vil også opplyse om at rypejakta er begynt i disse områdene og alle jegere må ta hensyn til hverandre. Det er blant annet en fuglehundprøve i området fra Snøheimvegen ca fra Haukberget, kollfoten- hestjeterhytta til foten av Nyseterhøe den 21.09 til 23.09.

Dette vedtaket er fattet for å bedre fellingsprosenten, og for å gi de rettighetshaverne/jegerne, som har hatt lite dyr og dårlig fellinger under jakta til nå mulighet til å finne områder hvor det er dyr.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle til å ta hensyn til andre jegere, utøve jakten så humant så mulig.

Mvh
Styret i Snøhetta villreinutvalg

Her kommer informasjon til alle reinsjegere i Snøhetta villreinområde før reinsjakta.

I år vil det ikke bli noen reinstelefon som blir oppdatert hver dag, villreinutvalget skal forsøke og få delt informasjonen på facebooksiden “Snøhetta villreinområde” hver dag. Facebokk siden er direkte koblet opp mot hjemmesiden.

For jegere som har tillatelse til å jakte i skytefeltet på Dovre hvor forsvaret rydder og tilbakefører veiene til naturen, finner dere opplysninger om dette på¨forsvarsbygg” sine nettsider. På høyresiden på denne siden finner dere ferdselrestriksjonene som gjelder i reinsjakta.

Villreinjegere kan benytte sykkel på setervegen over Vålåsjøhø på Dovrefjell under reinsjakta, dette etter vedtak fra Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Snøhetta villreinutvalg vil også informere alle jegere i vårt område om at vi oppfordrer til å skyte dyr med GPS-sender. Skyter du et dyr med GPS sender skal du kontakte din rettighetshaver/oppsyn, snarest mulig. Du kan velge å ta dyret på ditt eget villreinkort, eller du kan velge å ta dette som et “bonusdyr.” Det er kun jegere med gyldig villreinkort på Snøhetta som kan jakte på dyrene med GPS-sender, og man må selv ha et villreinkort som det ikke er felt dyr på for å skyte disse.

Har du f.eks et kluftbukk-kort og du skyter ei simle med GPS-sender, får du kjøttet av denne(vederlagsfritt), så fremt du leverer inn GPS-senderen, tar CWD-prøve av dyret, og leverer inn kjeven, du kan senere fortsette jakten på kluftbukk-kortet.  Har du ikke CWD-prøvesett med deg  du ta med deg hode ned for prøvetaking. (Dette gjelder jegere med kalvekort, som ikke har fått CWD-prøvesett, og jegere som allerede har felt sitt voksne dyr, men som fortsatt har kalv igjen, men som ikke har prøvetakignsutstyr)
I en eventuell kontrollsituasjon med jaktoppsynet, vil det være GPS senderen som vil være det som viser at du evt. ikke har skutt et ulovlig dyr.

Evt. nye prøvesett kan du få med oppsynet. eller rettighetshavere som har ekstra prøvesett. (Lesja, Dovre, Nesset, Sunndal fjellstyre og Oppdal bygdeallmenning.

Ved spørsmål, kontakt din rettighetshaver eller sekretæren til villreinutvalget Bjørn Sæther på 41 45 96 47. (ofte uten dekning under jakta)

Ellers minner vi på at det er prøvetakingsplikt av all villrein over 1 år, samt obligatorisk rapportering via settogskutt.no

Det er også i år som i fjor, innlevering av ALLE kjever, Husk også å levere fra dere villreinkortene til deres rettighetshaver etter jakta, uavhengig om du har skutt dyr eller ikke.

 

Med dette ønsker vi alle villreinvenner rundt Snøhetta villreinområde lykke til med jakten 🙂 og så håper vi alle på en god og rolig villreinjakt, , hvor jegere tar hensyn til hverandre.

 

Med beste hilsen

Hele styret i Snøhetta villreinområde.