Kategori: Generell informasjon

Villreinjakt – Brøkdyr 2021-2023

Snøhetta villreinutvalg selger noen få kort på Snøhetta øst og vest. Kortene selges til høystbydende samlet i enten øst eller vest. Det tilbys kontrakt på 3 år. Det kan dannes jaktlag på max 3 personer på hvert av områdene

Garantert minimum antall dyr pr. år:
Snøhetta øst: 1 fritt dyr, 1 simle/ungdyr og 1 kalv.
Snøhetta vest: 1 fritt dyr, 1 simle/ungdyr og 1 kalv.

Anbud leveres inn som fast årlig sum hvert år.

Ta kontakt med Snøhetta villreinutvalg pr. e-post: sunndal@fjellstyrene.no eller: 41459647 om du har noen spørsmål.
Anbudsfrist 30. Juni. kl. 2359. (sendes pr. e-post)
Prisene som kommer holdes hemmelig, og det legges ikke opp til noen budkrig.

Publisering av ny nettside

Styre i Snøhetta villreinutvalg har vedtatt å opprette en egen hjemmeside for å spre informasjon fra deres arbeid og relevant villrein-nytt i fra Snøhetta villreinområde.

Denne hjemmesiden blir nå publisert. Under fanen “dokumenter-arkiv” finner dere relevant informasjon både fra jakta, tidligere styremøter, årsmøter, tellinger og dokumenter som er relevante for rettighetshavere.

Føler dere at det er noe som mangler på siden, er det bare og ta kontakt med sekretæren