Styre i Snøhetta villreinutvalg har vedtatt å opprette en egen hjemmeside for å spre informasjon fra deres arbeid og relevant villrein-nytt i fra Snøhetta villreinområde.

Denne hjemmesiden blir nå publisert. Under fanen “dokumenter-arkiv” finner dere relevant informasjon både fra jakta, tidligere styremøter, årsmøter, tellinger og dokumenter som er relevante for rettighetshavere.

Føler dere at det er noe som mangler på siden, er det bare og ta kontakt med sekretæren