Snøhetta Villreinutvalg

Minimumstelling 1. mars 2018

Snøhetta villreinutvalg gjennomførte 1. mars minimumstelling av villrein på Snøhetta villreinområde. Med følgende resultater:

Snøhetta vest: 814 dyr ble funnet. Dette er en god vellykket telling og nesten helt i tråd med bestandmålet for vestområdet på 800 dyr, som er målet.
Snøhetta øst: 1483 dyr ble funnet. Dette kan kategoriseres som en mislykket telling. Det var gode forhold på Lesja og Dovre, mens det var vanskeligere forhold lengre nord og mot Oppdal
Planen var og få til en ny runde med telling på øst, men vær og føreforholdene har ikke vært på vår side.