Snøhetta Villreinutvalg

Minimumstelling mars 2017

Minimumstellingen i Snøhetta villreinområde er foretatt. Oppgang til 651 dyr på vest og nedgang med 30 dyr til 1998 på øst.